Implantater

Implantater

Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder.

Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger – unge såvel som ældre. Der kan dog være forhold hos den enkelte, der gør, at en implantatbehandling ikke altid er en god løsning. En grundig undersøgelse hos tandlægen vil derfor afgøre, om det er den rette behandling for dig. Selvom behandlingen er omfattende og tidskrævende, kan et implantat være en fordelagtig behandling, da den ikke involverer andre tænder i munden.

Hvad er et implantat?
Et implantat er en kunstig tandrod, der indsættes i kæbeknoglen. Implantatet er fremstillet af titanium, som kan vokse fast i kæben. Denne titaniumskrue opereres ind i kæbeknoglen. Implantatet vokser i løbet af nogle måneder sammen med knoglen og sidder derefter fast.

Hvis enkelt tand mangler:

Implantatet, der skal være med til at erstatte den manglende tand, er sat på plads. Porcelænskronen er sat fast på implantatet. Tandrækken er nu intakt.

Hvis flere tænder mangler:

Der kan isættes to eller flere implantater. Disse fungerer som kunstige tandrødder, hvorpå der kan sættes en bro. Broen sidder fast, og der er igen tænder at tygge med.

Hvis alle tænder mangler:
Det er også muligt at skrue en bro med 8-10 tænder fast på 4-6 implantater. Dette vil fungere som dine egne fastsiddende tænder. Man kan endvidere sætte særlige tryklåse på en helprotese, der låser sig fast på 2-4 implantater i kæben.

Når implantatbehandlingen er afsluttet, bør du fremover komme regelmæssigt til kontrol. I den forbindelse vil tandlægen også kontrollere og eventuelt justere din mundhygiejne.

Hvad kan gå galt?

Tobaksrygning øger risikoen for, at implantatet ikke vokser fast, og at det senere falder ud.
I sjældne tilfælde vokser implantatet ikke fast, eller kroppen afstøder det. Sker dette, fjerner tandlægen implantatet. Hullet i kæben vokser sammen i løbet af nogle måneder, hvorefter tandlægen kan indsætte et nyt implantat på samme sted.
Du kan få betændelse omkring implantater, som gør, at implantatet kan mistes. Det er derfor meget vigtigt, at implantatet børstes og holdes rent.
Kronen på implantatet kan blive slidt, eller noget af kronen kan brække af. Derfor er det også vigtigt, at både dine implantater og kronen, broen eller protesen kontrolleres minimum hvert halve år. Tandlægen kan dermed ofte forebygge, at der sker skader.
De seneste års undersøgelser viser, at ca. 95 procent af alle implantatbehandlinger stadig fungerer efter ti år.