Broer

Broer

Har man som patient tidligere mistet en eller flere tænder eller skal have fjernet en tand, ønsker mange patienter en erstatning for en eller flere manglende tænder. Årsagen til ønsket om erstatning af mistede tænder kan både være af kosmetiske årsager i fronten eller rent funktionelt ved mangel af de gode tyggetænder bagerst i munden. Der findes mange løsninger hvorpå man kan erstatte én eller flere manglende tænder i et tandsæt. Disse behandlingstyper kunne være broer, implantater eller proteser. Det er meget individuelt hvilken behandling der netop passer den enkelte patients ønsker og behov. Beslutningen om hvilken behandling der er den mest optimale bliver taget i samråd med behandleren ud fra dine ønsker og behov. Der er flere afgørende faktorer som afgør valget af behandlingstype her kan nævnes; antallet af manglende tænder, placering, æstetik og økonomi.

Hvad er en bro?

En bro består af et eller flere led af erstatningstænder mellem eksisterende tænder. Her vil som oftest være tale om to ”bropiller” når man taler om de sunde eksisterende tænder, og et ”mellemled” der hvor erstatningstanden er loddet til bropillerne. Broen vil være én sammenhængende teknik og det giver dermed gode styrkemæssige egenskaber.

Inden fremstillingen af broen hos teknikeren, vil tandlægen tage udgangspunkt i dine naturlige tænders udseende eller dine ønsker, således broen bliver ligeså virkelighedstro som dine egne tænder. Broerne i fronten fremstilles i rent porcelæn for at skabe de æstetiske pæneste løsninger, hvor broer på kindtænderne kan tilføres metal inden under porcelænet for broen er modstandsdygtig for de kræfter den udsættes for ved tygning. I dag findes også zirconium som er ligeså stærkt som metal, men i tandfarvet materiale, hvorfor det er foretrække.

Hvordan foregår behandlingen?

Tandlægen sliber på nabotænderne svarende til, hvis der skulle sidde en krone på. Herefter tages et digitalt aftryk af tænderne som sendes direkte til det dentale laboratorie der starter fremstillingen. Tandlægen vil nu lave en midlertidig bro hvis det æstetisk kræver dette. Hvis broen sidder i på kindtænderne, vil tandlægen lave en beskyttelses hætte til de præfererede tænder. En lille uge efter kommer broen retur og patienten kommer ind til cementering. Efter cementering af den nye bro, kan den tages i brug med det samme uden restriktioner.

Hos ABC Tandlægerne ydes 5 års fuld garanti på vores broer.