Eftersyn og tandrensning

Eftersyn og tandrensning

Hos abc-tandlægerne er du altid velkommen til et eftersyn og eventuel behandlingsplanlægning. Om du er ny 􀈂 eller tilbagevendende patient, vil det være til din egen fordel at overholde behandlerens anbefalede indkalde interval, hvilket kan spare dig for mange penge på den lange bane. Ved et almindeligt eftersyn vil tandlægen eller tandplejeren foretage et grundigt eftersyn af mundhulen, i form af slimhinder og tænder. Diagnosticeres du med begyndende huller eller tandkødsbetændelse, kan det være nødvendigt at give dig en individuel forebyggende behandling (IFB) i form af instruktion, vejledning, fluorpensling mm. Dette for at give dig de bedste forudsætninger for at opretholde en god mundhygiejne, således behovet for større behandling ikke bliver nødvendig. Hvis du som patient har vanskeligheder med at holde ordentligt rent i dine hjemmetandplejerutiner, vil tandlægen eller tandplejeren grundigt instruere dig, således du bedre kan varetage det fremover. Eftersynet kan desuden understøttes af røntgenbilleder ved indikation for at stille den rette diagnose og afslutningsvis med en tandrensning. Diagnosticeres du med parodontitis, har du et større behandlingsbehov end, hvad en almindelig tandrensning kan klare. Der vil derfor være behov for behandlingsplanlægning og information, før du kan få varetaget denne del. Læs mere under behandlingen af parodontitis.

Grøn, gul eller rød

Alle patienter hos abc-tandlægerne vil ved et eftersyn blive inddelt i en risikoprofil, der enten er grøn gul eller rød. Dette forudsættes af tandlægeoverenskomsten ud fra sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, der bestemmer, at tandlægen og tandplejerens fornemmeste opgave er at vurdere din samlede risikoprofil, således, at du får det rette tilskud og indkaldeinterval. Dette har også til formål at motivere dig, til at tage del i din egen tandsundhed.

Den grønne kategori er for patienten uden aktiv sygdomsaktivitet i mundhulen, og du vil som patient derfor ikke have behov for at komme oftere end hver 12-24. måned. I forbindelse med undersøgelsen vil du kunne få et tilskud fra din pågældende region til tandrensning. Er du grøn patient, er du altid velkommen oftere, men der er kun tilskud til grønne patienter maksimalt én gang årligt.

Den gule kategori er for patienten diagnosticeret med aktiv sygdom i mundhulen, og i samspil med at tandlægen eller tandplejeren vurderer, at du er i stand til at ændre på de sygdomsfremkaldende faktorer. Dette kunne være at modtage instruktion i korrekt renhold, stoppe med at ryge eller mindske dit sukkerindtag. Som patient i den gule kategori vil du blive indkaldt til en eller flere fokuserede undersøgelser i løbet af året, hvor du i det omfang der er nødvendigt for din sygdomsaktivitet, få tilskud til mere end én tandrensning om året. Indkald intervallet for den gule patient, afhænger af tandlægen eller tandplejerens faglige individuelle vurdering af dit behov.

Den røde kategori er for patienten diagnosticeret med aktiv sygdom i mundhulen og tandlægen eller tandplejeren vurderer, at du ikke selv er i stand til at ændre på de sygdomsfremkaldende faktorer. Denne faglige vurdering tages ud fra, om du har en sygdom eller tager medicin der influerer negativt på din tandsundhed, hvor patienten ikke er i stand til at ændre på dette. Er du i den røde kategori, vil du blive indkaldt ud fra behandlerens faglige vurdering af dit behandlingsbehov. Den røde patient vil som regel blive indkaldt oftere end en gul patient, og du vil få tilskud til den nødvendige forebyggende behandling og kontrol. Ifølge sundhedsstyrelsen, vil nogle røde patienter skulle i behandling mindst seks gange om året.

 

Tandrensning

Under tandrensning fjerner vi plak, tandsten og misfarvninger fra f.eks. kaffe, te og rygning. Oftest foregår tandrensningen hos vores tandplejere. Tandplejeren har en 3-årig specialist uddannelse alene med fokus på tandrensninger og parodontosebehandlinger.

Tandplejeren har primært fokus på det forebyggende arbejde men laver også undersøgelser af tandsættet og behandlingsplaner alene eller i samråd med tandlægen.