Knogleopbygning

Knogleopbygning

Kæbeknoglen kan svinde som følge af tandsygdomme, parodontose, traumer, langvarig brug af proteser, eller hvis der er gået lang tid siden, tanden er trukket ud. Kæbeknoglen sikre, at implantatet sidder fast og bestemmer tandkødsniveauet.

Der kan således være to grunde til, at knogleopbygning kan være nødvendig i forbindelse med en implantatbehandling:

For at sikre at implantatet kan sættes fast i den korrekte position og forbliver fæstnet af tilstrækkelig knogle til at modstå kræfterne fra tyggetrykket på lang sigt. Eller for at sikre at hele implantatet er og forbliver omgivet af knogle, således der ikke kommer dybe tandkødslommer, og for at implantatets metalfarve ikke risikerer at skinne igennem tandkødet, hvilket kan være kosmetisk skræmmende.

I visse tilfælde kan knoglen opbygges, samtidig med at implantatet indsættes. Hvis knoglemængden imidlertid er så begrænset, at implantatet ikke kan sættes fast i den helt rigtige position, må knoglen først bygges op i en selvstændig seance.

Knoglen kan opbygges ved

  • Transplantation af patientens egen knogle, ved anvendelse af kunstig knogle. Der findes utallige forskellige typer af kunstig knogle. De hyppigst anvendte materialer er udvundet fra dyreknogle eller kunstigt fremstillet i laboratoriet.
  • Såkaldte knogleerstatningsmaterialer
    • eller ved kombination af de to opbygningsmaterialer.

Hvordan foregår knogleopbygningen?

Oftest gennemføres knogleopbygningen i lokalbedøvelse. Operationen skal foregå under sterile forhold, hvilket vil sige, at tandlægen vil være klædt i operationskittel, og patienten vil ligeledes være dækket til, således der kun er åbent til næse og mund.

Symptomer efter operationen

Det er helt normalt, at patienten oplever ømhed, hævelse og misfarvning af huden og slimhinden i efterforløbet. Dette har ingen betydning for prognosen for behandlingen på lang sigt. Hævelsen topper typisk på 2-3 dagen og forsvinder sammen med ømheden i løbet af 7-14 dage. Den største risiko for behandlingsresultatet er infektion og blottelse af knogleopbygningen. Infektionen vil ofte vise sig ved rødme af operationsområdet og feber. Har man mistanke om dette, er det vigtigt at kontakte klinikken.

Helingsperioden efter en knogleopbygning

Tandkødet hele normalt på 1-2 uger, hvorefter trådene kan blive fjernet. Når knogleopbygning udføres i en selvstændig procedure, er det typisk nødvendigt at vente i 4-6 måneder, før implantatet kan sættes i. I denne periode vokser patientens egen knogle ind og stabiliserer den opbyggede knogle.